Miscel·lània Any Calpés (1872-1939)

Tipologia: 
Llibre
Format: 
En suport físic
Autoria i responsabilitat: 
Centre d'estudis Ignasi Iglésias. Editor Pau Vinyes i Roig. Diversos autors.
Títol: 
Miscel·lània Any Calpés (1872-1939)
Edició: 
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, 2014
Peu d'impremta: 
Gràfiques Campás
Extensió: 
288 pàgines
Idioma/es emprats: