Construint la història del pla de Barcelona

L'aportació de la història feta des dels pobles i barris al coneixement de Barcelona (de finals del segle XIX al segle XXI)

La historia de les ciutats s’escriu sobre la base de les persones que la viuen i que amb el seu dia a dia la van dibuixant i transformant. Una ciutat està en continua transformació i en les darreres dècades els canvis són cada vegada més trepidants. Per aquest motiu, és molt important resseguir i estudiar tots aquests aspectes que van configurant la ciutat: el passat perquè ens serveix per explicar molts aspectes del present i ens ajuda a no perdre la identitat i el present perquè el seu estudi i documentació ens ajudarà en la construcció del futur.

És en aquest context que volen destacar la importància de la història local o en el cas de Barcelona de les històries locals, ja que hi ha una història general que es nodreix en part gràcies als estudis i la documentació que s’ha realitzat en els diferents barris. Però qui fa aquesta història dels barris? Si ens remuntem a finals del S. XIX trobem principalment la figura de l’estudiós local que de manera aïllada o en col·laboració amb d’altres investigadors fa recerca, documentació i divulgació. Posteriorment, aquest erudit local va deixant pas a la creació d’entitats de recerca local i comarcal i en molts casos es troba a la gènesi d’aquestes entitats. Actualment, Barcelona compta amb un nodrida i activa xarxa de Grups de Recerca Local que continuen amb l’herència d’aquells erudits però adaptant la seva activitat al moment actual i amb un horitzó clar de col·laboració amb la resta d’institucions de recerca de la ciutat: Museus, Arxius, Universitats...

El projecte que presentem té com a objectiu posar en valor la figura de l’estudiós local vinculat a la ciutat de Barcelona, centrant-nos ens personatges ja desapareguts d’entre finals del XIX i l’actualitat, situar la història/ els estudis fets des dels barris en un context general i enllaçar-ho amb l’actualitat, amb els grups de recerca local de la ciutat i el seu paper en l’actualitat.